ROT-arbeten

Använd möjligheten att få en skattereduktion på 30% av arbetskostnaden upp till 50.000 kronor per år. Förutsättningen är att du anlitar en hantverkare med F-skattsedel.

Det här räknas som ROT-arbete

  • Reparation och tillbyggnadsarbeten invändigt eller utvändigt i direkt anslutning till bostaden
  • Invändig målning, tapetsering, elinstallation, VS-arbete, snickeriarbete m.m. på privatbostad omfattas
  • Utvändig målning, dränering, takomläggning, isolering m.m. omfattas om det är i direkt anslutning till privatbostad
  • Arbeten i bostadsrätter förutsätter att arbetet utförs i lägenheten och att bostadsrättsinnehavaren har underhållsansvaret

Så fungerar skattereduktionen

  • Normalt så specificeras skattereduktionen och dras av direkt på fakturan.
  • Team Byggare fakturerar dig halva arbetskostnaden och andra halvan till Skatteverket.
  • Team Byggare behöver uppgifter från dig om namn, personnummer, fastighetsbeteckning och begärd skattereduktion.
  • Du får besked per brev av Skatteverket om reduktionen godkänns och uppgifterna kommer sedan att finnas förtryckta i din inkomstdeklaration.
  • Om Skatteverket ej godkänner din reduktion så fakturerar entreprenören dig resterande belopp.

På Skatteverkets sida kan du läsa mer om ROT»